Tariflər

Qeyd olunan qadağan olunmuş məhsulların şirkətimiz tərəfindən daşınılması həyata keçirilmir.

0.001 kq-dan 0.10 kq-a qədər

0.10 kq-dan 0.25 kq-a qədər

0.25 kq-dan 0.50 kq-a qədər

0.501 kq-dan 0.75 kq-a qədər

0.75 kq-dan 1.00 kq-a qədər

1.00 kq-dan yuxarı (kq*daşınma qiyməti)

0.001 kq-dan 0.10 kq-a qədər

0.10 kq-dan 0.25 kq-a qədər

0.25 kq-dan 0.50 kq-a qədər

0.50 kq-dan 0.75 kq-a qədər

0.75 kq-dan 1.00 kq-a qədər

1.00 kq və üzəri (kq*daşınma qiyməti)

Kalkulyator

Amerika bağlamalarının hər hansı bir tərəfinin ölçüsü 60 sm və daha çox olarsa, bağlamanın çəkisi həm həcm, həm də fiziki çəkisi ilə hesablanır. Hansı çəki yüksək olarsa, daşınma haqqı ona əsasən hesablanır.(Həcmi çəki hesablanma qaydası: en*uzunluq*hündürlük/6000*daşınma qiyməti)

USD 0.00
AZN 0.00